Tradice výroby od roku 1991
   
Smykový nakladač
Lesní vyvážecí souprava 511
Lesní vyvážecí souprava 520
Lesní vyvážecí souprava 720
Harvestor
Ostatní

EU

Projekt
INOVAČNÍ VOUCHER SPOLEČNOSTI STROJÍRNA
NOVOTNÝ S.R.O. , CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0014334
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je podpora vlastních VaVaI aktivit společnosti Strojírna Novotný s.r.o. a pomoc s problematikou konstrukčního řešení inovovaného
produktu.
EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Rychlý kontakt

STROJÍRNA
NOVOTNÝ s.r.o.

Vitošov 50, 789 01
Hrabová

+420 583 414 579
info@loader.cz

EU