Tradice výroby od roku 1991
   
Smykový nakladač
Lesní vyvážecí souprava 511
Lesní vyvážecí souprava 520
Lesní vyvážecí souprava 720
Harvestor
Ostatní

EU

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014–2020

Název programu podpory: Marketing

Prioritní osa operačního programu: PO-2 „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků

Specifický cíl operačního programu: SC 2.2 „Zvýšit internacionalizaci malých a středních podniků“

Hlavním cílem programu a Výzvy je posílení růstových motivací malých a středních podniků, jejich schopnosti a marketingové připravenosti nacházet nové trhy mimo ČR (územně i produktově), vstupovat na ně a udržet se na nich. S tím souvisí zvýšená schopnost mezinárodní expanze, rozšiřování exportní působnosti, výrobních a prodejních aktivit.

Realizovaný projekt je zaměřený na účast na zahraničních veletrzích v roce 2017 a 2018. V roce 2017 firma STROJÍRNA NOVOTNÝ se  účastnila na následujících zahraničních veletrzích:  Maamess v Tartu (Estonsko) v dubnu 2017, ELMIA WOOD (Švédsko) v červnu 2017, FORST MESSE ( Luzern Švýcarsko) v srpnu 2017. V roce 2018 jsou naplánované účasti na veletrzích EUROFOREST (Francie) v červnu 2018, INTERFORST (Německo) v červenci 2018 a FinnMETKO v 30.8.-1.9.2018. Předpokládané celkové  výdaje projektu činí 1.349.063,-Kč. Přislíbená dotace ve výši 50% bude  698044,-Kč. 

Rychlý kontakt

STROJÍRNA
NOVOTNÝ s.r.o.

Vitošov 50, 789 01
Hrabová

+420 583 414 579
info@loader.cz

EU