Domů   /   Evropská Unie

Evropská Unie

PROJEKTY EVROPSKÉ UNIE

INOVAČNÍ VOUCHER SPOLEČNOSTI STROJÍRNA NOVOTNÝ s.r.o.

SLUŽBY PRO ZVÝŠENÍ PROVOZNÍ SPOLEHLIVOSTI VYVÁŽECÍ SOUPRAVY

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0019143

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je podpora vlastních VaVaI aktivit společnosti Strojírna Novotný s.r.o. Spolupráce s VUT v Brně poskytne dostatečná teoretická a technická východiska s ohledem na problematiku konstrukčního řešení inovovaného produktu. 

 

STROJÍRNA NOVOTNÝ s.r.o. na zahraničních veletrzích v roce 2019 - 2020

Program podpory MARKETING - VÝZVA III

Číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0013525

Hlavním cílem programu a Výzvy je posílení růstových motivací malých a středních podniků, jejich schopnosti a marketingové připravenosti nacházet nové
trhy mimo ČR (územně i produktově), vstupovat na ně a udržet se na nich. S tím souvisí zvýšená schopnost mezinárodní expanze, rozšiřování exportní působnosti, výrobních a prodejních aktivit.
Realizovaný projekt je zaměřený na účast na zahraničních veletrzích v roce 2019 – 2020.
V roce 2018 se firma Strojírna Novotný s.r.o. účastnila následujících zahraničních veletrhů:

  • FORLENER (Itálie)
  • SKOGS ELMIA (Švédsko)
  • FOREST ROMANI (Rumunsko)
  • AUSTROFOMA (Rakousko)

V roce 2020 se společnost Strojírna Novotný s.r.o. bude účastnit následujících veletrhů:

  • MAAMESS (Estonsko)
  • KWF EXPO (Německo)
  • INNOLIGNUM (Maďarsko)
  • NTERNATIONAL TECHNICAL FAIR (BULHARSKO)
Inovační voucherZahraniční veletrhy

Mapa prodejců

Zobrazit prodejce